An Anthology of Well Known Verse

© G. P. Jelliss, revised 15 February 2013


We present here some well known verses using the phonetic system proposed in our page on Simplified Spelling.

Here is a summary of the spelling scheme. Redefined letters: x = th in thin, y = th in then, q = indefinite vowel, c = u in hut, u as in put, sj as in 'sure' or 'fish', dj as in 'judge', zj as in 'azure' or 'rouge', tj as in 'church'. Doubled vowels: aa as a in 'path', ee as ai in 'pail' or 'fairy', ii = as ee in 'beet', oo as au in 'haul', uu = as ue in 'blue', qq = 'err'. Combined vowels: ai as ie in 'die', au as ou in 'bout', ou as o in 'go'. These become ar, ej, ij, or, aw, uw, qr, aj, aw, ow when vowel follows, or consonantal r is sounded. Longer vowels may be shortened to a single letter at end of words.


An Anxolodji ov Wel Noun Vqrs


Wintqr

Wen aisikqlz hang bai yq wool
And Dik yq sjepqd blouz hiz neel
And Tom beerz logz intu yq hool
And milk kcmz frouzen houm in peel
Wen blcd iz nipt and weez bi faul
Yen naitli singz yq steering aul
Tuwit! Tuwu! q meri nout
Wail griisi Djoun dcx kiil yq pot.

Wen ool qlaud yq wind dcx blou
And kofing draunz yq paasqn'z soo
And bqqdz sit bruuding in yq snou
And Marijanz nouz luks red and roo
Wen rousted krabz his in yq boul
Yen naitli singz yq steering aul
Tuwit! Tuwu! q meri nout
Wail griisi Djoun dcx kiil yq pot.

Wiljqm Sjeekspiir

Q Sii Dqqdj

Ful fayom faiv yai faayq laiz
Ov hiz bounz aa korql meed
Youz aa pqqlz yat wqr hiz aiz
Ncxing ov him yat dcx feed
Bct dcx scfqr q sii-tjeendj
Intu scmxing ritj and streendj
Sii-nimfs aurli ring hiz nel
Haak! Nau ai hiir yem —
Ding-dong bel!

Wiljqm Sjeekspiir

Djabqqwoki

Twoz brilig and yq slaiyi touvz
Did djair and gimbql in yq weeb
Ool mimzi wqr yq borogouvz
And yq moum raaxs autgreeb

Biweer yq Djabqqwok, mai scn!
Yq djooz yat bait, yq klooz yat katj!
Biweer yq Djcbdjcb bqqd, and sjcn
Yq fruumijcs Bandqqsnatj!

Hi tuk hiz vorpql sood in hand:
Long taim yq manksoum fou hii soot-
Sou rested hii bai yq Tcmtcm tri,
And stud qwail in xoot.

And, az in cfisj xoot hi stud,
Yq Djabqqwok, wiy aiz ov fleem,
Keem wifling xru yq tcldji wud
And bqqbqld az it keem!

Wcn, tu! Wcn, tu! And xru and xru
Yq vorpql bleed went snikqq-snak!
Hi left it ded, and wiy its hed
Hi went galcmfing bak.

"And hast yau sleen yq Djabqqwok?
Kcm tu mai aamz, mai biimisj boi!
Ou frabdjcs dei! kaluu! kalee!"
Hi tjootqld in hiz djoi.

'Twoz brilig and yq slaiyi touvz
Did djair and gimbql in yq weeb:
Ool mimzi wqr yq borogouvz,
And yq moum raaxs autgreeb.

Luwis Karol

Sii Fiivqr

Ai mcst gou daun tu yq sii qgen
Tu yq lounli sii and yq skai
And ool ai ask iz q tool sjip
And q staa tu stiir hq bai
And yq hwiil'z kik and yq wind'z song
And yq hwait seelz sjeeking
And q gree mist on yq sii'z fees
And q gree doon breeking.

Ai mcst gou daun tu yq sii qgen
Foo yq kool ov yq rcning taid
Iz q waild kool and q kliir kool
Yat mei not bj dinaid
And ool ai ask iz q windi dei
Wiy yq hwait klaudz flajing
And yq flcng spree and yq bloun spjuum
And yq sii-gclz krajing.

Ai mcst daun tu yq sii qgen
Tu yq veegrqnt djipsi laif
Tu yq gcl'z wee and yq hweel'z wee
Weer yq wind'z laik q hweted naif
And ool ai ask iz q meri jaan
From q laafing felou rouvq
And kwajet sliip and q swiit driim
Wen yq long trik's ouvq.

Djon Meezfiild

Kaagouz

Kwinkweriim ov Ninevaa from distqnt Ofiir
Rowing houm tu heeven in scni Palestain
Wiy q kaagou ov aivori and eeps and piikoks
Sandqlwud, siidarwud and swiit wait wain.

Steitli Spanisj galijon kcming from yi isxmcs
Diping xru yq tropiks bai yq paam-griin sjooz
Wiy q kaagou ov dajamondz, emeraldz, amexists
Toupazez and sinamon and gold moidorz

Dqqti Britisj koustqr wiy q sut-keikd smouk-stak
Bcting xru yq tjanel in yq mad martj deez
Wiy q kaagou ov Tain koul, roud reel, pig-led,
Fajqwud, ajonweer and tjiip tin treez.

Djon Meezfiild

Kuublq Kaan

In Zanadu did Kuublq Kaan
Q steetli plezjur-doum diikri:
Weer Alf, yq seekred rivqr, ran
Xru kavqqnz mezjurles tu man
Daun tu q scnles sii.
Sou twais faiv mailz ov fqqtail graund
Wiy woolz and tawqqz wqr gqqdqld raund
And yeer wqr gaadenz brait wiy sinjuwcs rilz
Weer blosomd meni an insens-beering trii;
And hiir wqr forests eensjent az yq hilz,
Enfolding scni spots ov griineri.

But ou, yat diip roumantik kazqm witj slaanted
Daun yq griin hil axwort q siidarn kcvqr!
Q savidj pleis! az houli and entjaanted
Az eer biniix q weining muun woz hoonted
Bai wuman weiling for hq diimon lcvqr!
And from yis kazqm, wiy siisles tqqmoil siiying,
Az if yis qqx in faast xik pants wqr briiying,
Q maiti faunteen moumentli woz foost;
Qmid huuz swift haaf-intqqmitent bqqst
Hjuudj fragments voolted laik ribaunding heel,
Or tjafi grein biniix yq xresjqr'z fleil:
And 'mid yiiz daansing roks at wcns and evqr
It flcng cp moumentli yq seekred rivqr.
Faiv mailz mijandqring wiy q meizi mousjqn
Xru wud and deil yq seekred rivqr ran,
Yen riitjd yq kavqqnz mezjurles tu man,
And sank in tjuumclt tu q laifles ousjqn:
And 'mid yis tjuumclt Kuublq hqqd from far
Ansestrql voisez profesajing wor!

Yq sjadou ov yq doum ov plezjur
Flouted midwee on yq weevz;
Weer woz hqqd yq mingqld mezjur
From yq faunteen and yq keevz.
It woz q mirqkql ov reer divais,
Q scni plezjur-doum wiy keevz ov ais!

Q damzel wiy q dclsimqr
In q vizjon wcns ai soo:
It woz an Abisiniqn meid,
And on hqr dclsimqr sji pleid,
Singing ov Maunt Aboraa.
Kud ai rivaiv wiyin mii,
Hqr simfoni and song,
Tu sctj q diip dilait 'twud win mii,
Yat wiy mjuuzik laud and long,
Ai wud bild yat doum in eer,
Yat scni doum! Youz keevz ov ais!
And ool hu hqqd sjud sii yem yeer,
And ool sjud krai, Biweer! Biweer!
Hiz flasjing aiz, hiz flouting heer!
Wiiv q sqqkql raund him xrais,
And klouz jor aiz wiy houli dred,
For hii on hcnii-djuu hax fed,
And drcnk yq milk ov Paradais.

Samjuwel Teelor Kouleridj

Pipq'z Song

Yq jiir'z at yq spring
And dei'z at yq moon
Mooning'z at seven
Yq hil-said'z djuu-pqqld
Yq laak's on yq wing
Yq sneel'z on yq xoon
God'z in hiz heven
Ool'z rait wiy yq wqqld!

Robqt Brauning

Kaunsel tu Gqqlz

Gayqr jii rouzbcdz wail jii mee
Ould taim iz stil qflajing
And yis seem flawqr yat smailz tudee
Tumorou wil bii dajing

Yq glorijcs lamp ov heven, yq Scn,
Yq hajqe hii'z qgeting
Yq suunqr wil hiz rees bii rcn
And niirqr tiz tu seting

Yat eedj iz best witj iz yq fqqst
Wen juux and blcd ar woomq
Bct bijing spent yq wqqs, and wqqst,
Taimz stil scksiid yq foomq

Yen bii not koi but juuz joo taim
And wail jii mee gou mari
For having lost bct wcns joo praim
Yii mee for evqr tari

Robqt Herik

Eledji Riten in q Kcntri Tjqqtjard

(An ekstrakt.)
Yq kqqfjuu toulz yq nel ov paating dee,
Yq lowing hqqd waindz slouli ou'r yq li,
Yq plauman houmwqd wendz hiz wiiri wee,
And liivz yq wqqld tu daaknes and tu mi.

Nau feidz yq glimqring landskeep on yq sait,
And ool yi eer q solem stilnes houldz,
Seev weer yq biitql hwiilz hiz drouning flait,
And drauzi tinklingz lcl yq distqnt fouldz;

Seev yat from jondqr aivi-manteld tawqr
Yq mouping aul dcx tu yq muun kompleen
Ov sctj az, wondering niir hqr siikret bawqr,
Moulest hqr eensjent solitari reen.

Biniix youz rcged elmz, yat juu-trii'z sjeed,
Weer hiivz yq tqqf in meni q mouldqring hiip,
Iitj in hiz narou sel for evqr leed,
Yq ruud forfaayqz ov yq hamlet sliip.

Yq briizi kool ov insens-briiying Moon,
Yq swolou twitqring from yq stroo-bilt sjed,
Yq kok's sjril klarijon, or yi ekowing hoon,
Nou moo sjal rauz yem from yeer louli bed.

Foo yem nou moo yq bleezing haax sjal bqqn,
Or bizi haus-waif plai hqr iivning keer:
Nou tjildren rcn tu lisp yeer sair'z ritqqn,
Or klaim hiz niiz yi envid kis tu sjeer.

Oft did yq haavest tu yeer sikql jiild,
Yeer furow oft yq stcbqn gliib haz brouk:
Hau djokcnd did yei draiv yeer tiim qfiild!
Hau baud yq wudz biniix yeer stqqdi strouk!

Let not ambisjqn mok yeer juusful toil,
Yeer houmli djoiz, and destini obskjuur;
Nor Grandjur hiir wiy q disdeinful smail
Yq sjort and simpql analz ov yq puur.

Yq boust ov herqldri, yq pomp ov pawqr,
And ool yat bjuuti, ool yat welx eer geev,
Qweits qlaik y'inevitqbql aur:
Yq paayz ov glori liid bct tu yq greev.

Nor ju, ji Praud, impjuut tu yiiz yq foolt,
If Memori ou'r yeer Tuum nou Troufiz reez,
Weer xru yq long-droon ail and freted voolt
Yq piiling anxem swelz yq nout ov preez.

Kan storiid qrn or animeeted bcst
Bak tu its mansjon kool yq fliiting brex?
Kan Onqq'z vois provouk yq sailent dcst,
Or flateri suuy yq dcl kould iir ov dex?

Pqqhaps in yis neglekted spot iz leed
Scm hart wcns pregnant wiy selestijal fair;
Hands, yat yq rod ov empair mait hav sweid,
Or weikd tu ekstasi yq living lair.

Bct Nolidj tu yeer aiz hqr ampql peedj
Ritj wiy yq spoilz ov taim did neer cnroul;
Tjil penjuuri riprest yeer noubql reedj,
And frouz yq djiinijal kcrent ov yq soul.

Ful meni q djem ov pjuurest ree seriin
Yq daak cnfayomd keevs ov ousjqn beer:
Ful meni q flawqr iz born tu blcsj cnsiin,
And weest its swiitnes on yq dezqqt eer.

Scm vilidj Hampden yat wiy doontles brest
Yq litql tairqnt ov hiz fiildz wiystud,
Scm mjuut inglorijcs Milton, hiir mee rest,
Scm Kromwel giltles ov hiz kcntri'z blcd.

Y'aplooz ov list'ning senets tu komaand,
Yq xrets ov peen and ruwin tu dispaiz,
Tu skatqr plenti ou'r q smailing land,
And riid yeer histori in q neesjon's aiz,

Yeer lot forbeed: nor sqqkcmskraibd aloun
Yeer growing vqqtjuuz, bct yeer kraimz konfaind;
Forbeed tu weed xru slootqr tu q xroun,
And sjct yq geets ov mrsi on mankaind,

Yq strcgling pangz ov konsjcs truux tu haid,
Tu kwentj yq blcsjez ov indjenjuwqs sjeem,
Or hiip yq sjrain ov Lcksjuuri and Praid
Wiy insens kindqld at yq Mjuuzez fleem.

Far from yq mading kraud's ignoubql straif
Yer soubqr wisjez nevqr lqrnd tu stree;
Qlong yq kuul sekwestqrd veel ov laif
Yee kept yq noizles tenor ov yeer wee.

......

Tomqs Gree

Ozimandijas

Ai met q travelqr from an antiik land
Hu sed: Tu vaast and trcnkles legz ov stoun
Stand in yq dezqrt. Niir yem, on yq sand,
Haaf scnk, q sjatqrd vizidj laiz, huuz fraun,
And rinkqld lip, and sniir ov kould komaand,
Tel yat its skclptor wel youz pasjonz red
Witj jet sqrvaiv, stampt on yiiz laifles xingz,
Yq hand yat mokt yem, and yq hart yat fed:
And on yq pedestql yiiz wqrdz qpiir:
'Mai neem iz Ozimandijas, King ov Kingz:
Luk on mai wqrks ji Maiti, and dispeer!'
Ncxing bisaidz rimeinz. Raund yq dikee
Ov yat kolosql rek, baundles and beer
Yq loun and level sandz stretj far qwee.

Pqrsi Bisj Sjeli

Tu Ootqm

Siizon ov mists and melou fruutfulnes
Klous buzqm-frend ov yi matjuuring scn;
Konspairing wiy him hau tu loud and bles
Wiy fruut yq vainz yat raund yq xatj-iivz rcn;
Tu bend wiy apqlz yq mosd kotidj-triiz,
And fil ool fruut wiy raipnes tu yq koo;
Tu swel yq guurd, and plcmp yq heezql sjelz
Wiy q swiit kqqnel; tu set bcding moo,
And stil moo, leetqr flawqrz for yq biiz,
Cntil yee xink woom deez wil nevqr siis,
For Scmqr haz ou'r-brimd yeer klami selz.

Hu hax not siin yi oft qmid yai stoo?
Scmtaimz huwevqr siiks qbrood mee faind
Yi siting keerles on q granari floo,
Yai heer soft-lifted bai yq winowing wind;
Or on q haaf-riipd furou saund qsliip,
Drauzd wiy yq fjuum ov popiiz, wail yai huk
Speerz yq nekst swox and ool its twained flawqrz:
And scmtaimz laik q gliinqr yau dcst kiip
Stedi yai leiden hed qkros q bruk;
Or bai q saidqr-pres, wiy peesjqnt luk,
Yau wotjest yq laast uuzingz aurz bai aurz.

Weer aa yq songz ov Spring? ai, weer aa yee?
Xink not ov yem, yau hast yai mjuuzik tu,--
Wail baared klaudz bluum yq soft-dajing dee,
And tctj yq stcbql-pleenz wiy rouzj hjuu;
Yen in q weelful kwair yq smool nats moorn
Qmcng yq rivqr sjalowz, boon qloft
Or sinking az yq lait wind livz or daiz;
And ful-grown lams loud bliit from hili boorn;
Hedj-krikets sing; and nau wiy trebql soft
Yq red-brest wisqlz from q gaaden-kroft;
And gayqring swolowz twitqr in yq skaiz.

Djon Kiits

Scm Nqrseri RaimzAi had q litql nct tri, ncxing wud it beer
Bct q silvqr nctmeg and q golden peer
Yq King ov Spein'z dootqr keim tu vizit mi
And ool for yq seik ov maj litql nct tri

Baa baa, blak sjiip, hav ju eni wul?
Yes sqr, jes sqr, xri bagz ful
Wcn for yq maastqr, wcn for yq deem
And wcn for yq litql boj hu livz dawn yq leen

Hcmti Dcmti sat on q wool
Hcmti Dcmti had q greet fool
Ool yq King’z horsez and ool yq King’z men
Kudqn't put Hcmti tuugeyqr qgen

Hei didql didql, yq kat and yq fidql
Yq kau djcmt ouvqr yq muun
Yq litql dog laafd tu si sctj fcn
And yq disj ran qwei wiy yq spuun.